Přepravy finanční hotovosti se provádí buď bez účasti klienta, to jsou výhradně zaměstnanci naší společnosti nebo za účasti klienta jako ozbrojený doprovod. Naše společnost nese plné záruky za přepravovanou hotovost, a to od okamžiku jejich převzetí, až do okamžiku předání adresátovi.

Způsob přepravy finanční hotovosti, počty ozbrojených zaměstnanců a počet vozidel jsou kromě zohlednění požadavků klienta, vždy dány smluvními podmínkami pojišťovny a vnitřními předpisy naší společnosti.

Přepravy jsou realizovány pro klienta na základě obchodní smlouvy, buď na delší časové období nebo jednorázově, na základě objednávky.