Nedílnou součástí moderního pojetí komplexní bezpečnosti je ochrana proti nasazení odposlechové techniky. Tato problematika je nosným produktem naší společnosti. Původním záměrem našich aktivit v oblasti ochrany proti odposlechu je ochrana informací, se kterými firma manipuluje s cílem dosažení většího komfortu ochrany aktiv klientů. Protože však byla za tímto účelem pořízena nákladná technologie, představují významný zdroj návratnosti investice i obranné prohlídky v objektech klientů.