• řešení Vašich problémů s partnerem
  • pomoc při problémech v soukromém životě
  • sledování osob
  • pátrání po dlužnících
  • majetkové poměry Vašich dlužníků
  • pátrání po důkazních materiálech pro soudní řízení
  • řešení problematické situace v podnikání
  • informace o společnících a obchodních partnerech
  • pátrání po vozidlech a věcí pro Vás v životě důležitých a nepostradatelných
  • odposlech
  • a jiné speciální služby